Tạp Hóa Tân Bình

Combo Gồm 3 Món Khô Cá 300g

$38.00
Bao gồm 300gr cá dứa + 300gr cá đù + 300gr cá lóc
Đạt tiêu chuẩn sạch, không hóa chất, không phẩm màu, đảm bảo VSATTP
Nhận Hàng Sau 10-14 ngày

You may also like

Recently viewed